நடிகர் விஷால் தனக்கு எல்லாம் தெரிந்ததுபோல் எப்பொழுதும் காண்பித்துக்கொள்பவர், அதைப்போல் தமிழகத்தின் அதி முக்கிய பிரச்சனை ஒன்று தீர்ந்துவிட்டதாகவும் அதை தன்னுடைய அறிவு மூலம் கண்டுபிடித்தததாகவும் அளந்துவிட்டிருக்கின்றார் பாருங்கள் பார்த்துவிட்டு அவரிவன் அறிவில் ஆணி அடிப்பதுபோல் இதைப் பரப்பி விடுங்கள். (வீடியோ…

வீடீயோ கீழே பார்க்கவும் டிரம்ப் அவர்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக வருவார் என சிம்ஸ்சன் என்ற அமெரிக்க கார்ட்டூன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது கார்ட்டூன் ஊடாக எதிர்காலத்தை கணித்து கூறுவது போன்று வெளியிட்டிருந்தது அதைப் போல் பல ஆண்டுகள் கழித்து டிரம்ப்…

பேடிம் மற்றும் ஸ்னிக்கர்ஸ் வெளியிட்டிருக்கும்  விளம்பரத்தில் தமிழர்கள் பெறிதும் மதித்த வீரப்பனாரை காட்டுமிராண்டி என்று அழைத்து விளம்பரம் வடிவமைத்து வெளியிட்டுள்ளார்கள். இது தமிழர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் இந்த விளம்பரம் எப்பொழுது தயாரிக்கப்பட்டது, தொலைக்காட்சியில் வெளியிட்டுவிட்டார்களா? அல்லது திரும்ப…