இது சசிகலாவிற்கு ஆதரவான பதிவு அல்ல ஆனால் இவர்களின் இந்த இரட்டை நாக்கு நிலைப்பாட்டிற்கு சி.பி.ஐ விசாரணை வைத்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது

Leave a Reply