துர்க்கா ஸ்டாலின் ஒரு ஜோதிடரை சந்தித்து ஸ்டாலின் முதல்வராவாரா என்று கேட்டுள்ளார் அது இணையத்தில் செய்தியாக வந்துள்ளது. அந்த செய்தி போட்டுள்ள படத்திற்கு அருகில் இவர்களை காட் சிரிக்கும் விளம்பரம் ஒன்று தி.மு.கவின் குடும்ப பகுத்தறிவை நினைத்து கேலி செய்து சிரிப்பது…

துர்க்கா ஸ்டாலின் ஒரு ஜோதிடரை சந்தித்து ஸ்டாலின் முதல்வராவாரா என்று கேட்டுள்ளார் அது இணையத்தில் செய்தியாக வந்துள்ளது. அந்த செய்தி போட்டுள்ள படத்திற்கு அருகில் இவர்களை காட் சிரிக்கும் விளம்பரம் ஒன்று தி.மு.கவின் குடும்ப பகுத்தறிவை நினைத்து கேலி செய்து சிரிப்பது போல் அமைந்துள்ளது.

Website:
  • Social Links:

Leave a Reply